Γυναίκες και πολιτική

Γυναίκες και πολιτική


Η πολιτική φυσιογνωμία των Ελληνίδων

Μάρω Παντελίδου Μαλούτα

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 1992
307 σελ.
ISBN 960-01-0366-6, ISBN-13 978-960-01-0366-3, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 18,70

Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η σκιαγράφηση της πολιτικής φυσιογνωμίας των γυναικών, στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, με σημείο αναφοράς την πολιτική πρόσληψη. Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η τελευταία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις και σε εκφράσεις της πολιτικής συμπεριφοράς των γυναικών είναι ενδεικτικός έντονων εσωτερικών διαφοροποιήσεων στο πρότυπο της "γυναικείας" πολιτικότητας, αλλά και δηλωτικός συγκεκριμένων τάσεων μετεξέλιξης.