Άπαντα 3

Άπαντα 3


Δειπνοσοφιστών Γ

Αθήναιος
επιμέλεια: Φιλολογική Ομάδα Κάκτου
μετάφραση: Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος

Κάκτος, 1997
332 σελ.
ISBN 960-352-427-1, ISBN-13 978-960-352-427-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,84

Συνέχεια της συζήτησης των Δειπνοσοφιστών. Ειδικότερη αναφορά σε θαλασσινά και είδη ψωμιού.