Ιωνία

Ιωνία


Μια ιστορική έρευνα: Από τη μυθολογία έως σήμερα

Freya Stark
μετάφραση: Ελ. Καλκάνη

Δαμιανός
285 σελ.
ISBN 960-228-147-2, ISBN-13 978-960-228-147-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 42,40