Πολιτεία


Ή περί δικαίου πολιτικός

Πλάτωνος
μετάφραση: Α. Παπαθεοδώρου, Φ. Παππά, Αλεξ. Γαληνού

Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός, 1975
640 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 25,48

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών [1937]