Περί ποταμών και όρων επωνυμίας. Σταθμοί παρθικοί. Τεμάχια τινά και μαρτυρίαι. Μαρτυρίαι και τεμάχια. ΠερίπλουςΠλουτάρχου, Ισίδωρου Χαρακηνού, Αρτεμίδωρου του Εφέσιου, κ.ά.
μετάφραση: Δημήτριος Γ. Κουτρούμπας

Νέα Θέσις, 1999
201 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 9,29