Επίδαυρος

Επίδαυρος


Τα γλυπτά των ρωμαϊκών χρόνων από το Ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και του Ασκληπιού

Στυλιανός Ε. Κατάκης

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 2002
569 σελ.
ISBN 960-8145-34-1, ISBN-13 978-960-8145-34-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 128,41