Προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς

Προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς


Ο Ν. 3028/2002

Παναγιώτης Σκουρής, Ελένη Τροβά

Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2003
471 σελ.
ISBN 960-301-833-3, ISBN-13 978-960-301-833-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 44,00

Στο βιβλίο αυτό ο νόμος σχολιάζεται σε σύγκριση με σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η παρουσίαση γίνεται με τρόπο μεθοδολογικά άρτιο και στοχεύει στην κριτική πληροφόρηση του μελετητή στο νέο νομοθέτημα καθώς και στις διατάξεις του αναθεωρημένου Συντάγματος και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συνθηκών.
To βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για νομικούς, αρχαιολόγους, ιστορικούς, πολεοδόμους και δικαστές ενώ αποτελεί την πρώτη πρωτογενή εμβάθυνση του πρόσφατου νομοθετήματος.