Κανάκη

Κανάκη Ελένη

Διεύθυνση:Γεωργίου Γενναδίου 6,
106 78 Αθήνα
Τηλ:210 3302385
210 3823113
210 3814026
FAX:210 3811902
E-mail:ariadnibooks@gmail.com

Στην σελίδα εμφανίζονται οι πρώτοι 50 τίτλοι. Για εξαντλητική παρουσίαση πιέστε εδώ
(2019) Ο κόσμος του βυζαντινού φορολογούμενου (4ος-15ος αι.) , Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ.
(2019) Συμβολή στη μελέτη των επιστολών του Νικηφόρου Γρηγορά , Σκλαβενίτη, Άννα
(2018) Βυζαντινή φιλολογία: Τα πρόσωπα και τα κείμενα , Δετοράκης, Θεοχάρης Ε.
(2018) Γάμοι, κηδείες και αυτοκρατορικές μεταμέλειες , Ανώνυμος Μοναχός
(2018) Οι βίοι του Αγίου Μελετίου του νέου , Πολέμης, Ιωάννης
(2017) The Letters of Theodoros Hyrtakenos , Υρτακηνός, Θεόδωρος
(2017) Η ποίηση στη βυζαντινή κοινωνία, μορφή και λειτουργία , Horandner, Wolfram
(2016) Βυζαντινά υμνογραφικά και αγιολογικά κείμενα , Πολέμης, Ιωάννης
(2016) Ένας Έλληνας εξόριστος στη Μάλτα του δωδέκατου αιώνα
(2016) Μαρτύριο των δεκαπέντε μαρτύρων της Τιβεριούπολης , Θεοφύλακτος, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας
(2016) Ρωμανός, ο ψηφωτής στη Ραβέννα , Δρούλια - Μητράκου, Έλλη
(2015) Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι , Καρπόζηλος, Απόστολος
(2012) Όνειρα, οράματα και προφητικές διηγήσεις στα ιστορικά έργα της ύστερης βυζαντινής εποχής , Ταξίδης, Ηλίας
(2012) Σύνοψις ιστοριών , Σκυλίτσης, Ιωάννης
(2011) Ψευδοπροφήτες, μάγοι και αιρετικοί στο Βυζάντιο κατά τον 14ο αιώνα , Κάλλιστος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
(2010) Βίος Βασιλείου , Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, 913-959
(2010) Η σύνοψη ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτζη και οι πηγές της (811-1057) , Κιαπίδου, Ειρήνη - Σοφία
(2010) Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος ς΄ του Σοφού , Κόλιας, Ταξιάρχης Γ.
(2009) Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι , Καρπόζηλος, Απόστολος
(2009) Δύο παραινετικά κείμενα προς τον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό , Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών, 811-886
(2009) Ευγένιος Βούλγαρης , Συλλογικό έργο
(2009) Η ιστορία της Καμόρα , Paliotti, Vittorio
(2009) Συμβολή στην οικονομική ζωή της Σμύρνης μετά το 1870 , Λαμψίδης, Οδυσσεύς Α.
(2009) Τα παραμύθια της Κατερίνας , Πρωτοπαπάς, Βασίλης Ι.
(2009) Το πρωτόλειο της τέχνης , Kofman, Sarah
(2008) Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης , Rosenqvist, Jan Olof
(2008) Ιστορίαι , Αγαθίας ο Σχολαστικός
(2008) Τέσσερα κείμενα για την ποίηση του Συμεών του Νέου Θεολόγου , Μαρκόπουλος, Αθανάσιος
(2007) Η ομαδική ανάλυση μετά τον S. H. Foulkes , Dalal, Farhad
(2007) Καβαφικές φωτοθυμίες και άλλα κείμενα , Τσιανίκας, Μιχάλης
(2007) Κόζα Νόστρα , Dickie, John
(2007) Οι δυο βασιλικοί λόγοι , Μετοχίτης, Θεόδωρος
(2007) Στιγμές ταξιδιών , Μονοκρούσος, Λευτέρης
(2006) Βραχύ χρονικό , Φραντζής, Γεώργιος
(2006) Γάμοι, κηδείες και αυτοκρατορικές μεταμέλειες , Ανώνυμος Μοναχός
(2006) Τρεις επιτάφιοι και μια απόγνωση σε ένα γράμμα , Παπούλιας, Θόδωρος
(2005) Διπλή συνωμοσία , Buckley, Fiona
(2005) Ιστορία , Σιμοκάττης, Θεοφύλακτος
(2005) Ιστορία , Κριτόβουλος ο Ίμβριος
(2005) Ναυμαχικά , Συλλογικό έργο
(2004) Η προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Ψελλού , Ljubarskij, J. N.
(2004) Ο Άντριαν Μολ στα χρόνια του καπουτσίνο , Townsend, Sue
(2004) Ο κόκκινος σπόρος , Pargeter, Edith May, 1913-1995
(2004) Το υμνογραφικό έργο του Μάρκου Ευγενικού , Μίνεβα, Εβελίνα
(2003) Η μετάνοια του αδελφού Κάντφελ , Peters, Ellis, 1913-1995
(2003) Σύνοψις χρονική , Μανασσής, Κωνσταντίνος
(2003) Το κράτος του κακού , Blum, William
(2003) Το μυστηριώδες χιτώνιο , Buckley, Fiona
(2003) Χρονική συγγραφή , Ακροπολίτης, Γεώργιος
(2002) Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι , Καρπόζηλος, Απόστολος