Σύγχρονη Σκέψη

Στεφάνου Ιάσων Ιωάννης Γ.

Διεύθυνση:Μεσογείων 27
115 26 Αθήνα
Τηλ:210 7711307
FAX:210 7470153
E-mail:iasonstefanou@gmail.com


Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2015) Η σταφιδική εξέγερση του 1935 , Καραμπάτσος, Ηλίας Ε.
(2007) Όνειρα από χάλυβα , Μάστορα, Ιωάννα Η.
(2002) Ο ελληνισμός και ο ιστορικός του ρόλος , Ranobits, Abraam B.