Ελληνικά Ταχυδρομεία

Στούμπης Άγγελος

Διεύθυνση Φιλοτελισμού
Διεύθυνση:Αιόλου 100
105 64 Αθήνα
Τηλ:210 3353609
FAX:210 3218761
E-mail:a.stoumpis@elta-net.gr
Web site:www.philotelismos.gr

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Ο ταχυδρόμος φέρνει γράμματα: Ποιήματα , Συλλογικό έργο
(2016) Η αλληλεγγύη ως θεμελιώδης αρχή δικαίου , Μήτας, Στέργιος
(2016) Όσα φέρνει ο ταχυδρόμος , Συλλογικό έργο
(2015) Επίδομα παραμεθορίου: συστημένο , Καραγεώργου, Εβίτα
(2015) Ο κοινοβουλευτικός Κώστας Κάππος
(2014) Ιστορίες ταχυδρομείου , Συλλογικό έργο
(2013) Βένθος και Πέλαγος , Σαλωμίδη, Μαρία
(2013) Εκ θριάμβου δικαίωσις
(2012) Επιδοθήτω χερσίν αυτού , Αναστασόπουλος, Βασίλης, στρατιωτικός ιστορικός
(2012) Η ελληνική ναυτιλία από το 1453 έως το 1821 , Γρυπιώτης, Ευάγγελος
(2012) Ο ναυτικός πόλεμος του 1912 - 1913 , Παλούμπης, Ιωάννης
(2004) Ολυμπιόνικοι , Πίνδαρος