Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών


Διεύθυνση:Λεωφ. Συγγρού 136,
176 71 Καλλιθέα
Τηλ:210 9215816
Web site:www.panteion.gr

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα και τύποι κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη , Παπαναστασίου, Στέφανος
(2016) Νεολαία και οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα, 1929 και 2008
(2011) Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη , Συλλογικό έργο
(2010) Πολιτική επιστήμη και ιστορία , Συλλογικό έργο
(2009) Διεθνής κλιματική πολιτική , Συλλογικό έργο
(2009) Κλιματική αλλαγή , Συλλογικό έργο
(2008) Περιβάλλον και θαλάσσιες μεταφορές , Συλλογικό έργο
(2007) Ασφάλεια και πειρατεία στην ανοιχτή θάλασσα , Συλλογικό έργο
(2007) Περιβάλλον και θαλάσσιος χώρος , Συλλογικό έργο
(2005) Ο νησιωτικός χώρος στον 21ο αιώνα
(2004) Αειφορία και περιβάλλον , Συλλογικό έργο
(1991) Ο Γεώργιος Καφαντάρης και η εποχή του 1873-1946 , Συλλογικό έργο
(1990) Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές απόψεις του , Συλλογικό έργο