Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας ΕΚΕΜΕΛ
 
Βραβευμένοι τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
[2011] Kundera, Milan, 1929-, Συνάντηση, Βιβλιοπωλείον της Εστίας
[2010] Attia, Maurice, 1949-, Η κόκκινη Μασσαλία, Πόλις
[2009] Modiano, Patrick, 1945-, Στο café της χαμένης νιότης, Πόλις
[2008] Serge, Victor, 1890-1947, Υπόθεση Τουλάγεφ, Θύραθεν
[2008] Serge, Victor, 1890-1947, Υπόθεση Τουλάγεφ, Scripta
[2007] Robbe - Grillet, Alain, 1922-2008, Η ζήλια, Σμίλη
 
Βραβευμένα πρόσωπα στη βάση Βιβλιονέτ
[2011] Χάρης, Γιάννης Η.
[2010] Κολαΐτη, Ρίτα
[2009] Κυριακίδης, Αχιλλέας
[2008] Δημητρούλια, Τιτίκα
[2007] Ευσταθιάδη, Μαρία, 1949-