Δωδώνη
Εκδότης
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους & Γραβιάς 15 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 0232404
e-mail: info@dodonipublications.gr
web site: www.dodonipublications.gr