Βυζαντινός Δόμος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ 2 & Π.Π. Γερμανού 38 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 264748
e-mail: anstamoulis@hotmail.com
Ιωάννης Αρχ. Χαρπαντίδης