Αθλέπολις – ΠΕΝΤΑΝΔΡΟΝ
Εκδότης
Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 29 104 45 Αθήνα
Τηλέφωνο: 6909039155
e-mail: ekdoseispentandron@gmail.com, info@athlepolis.gr
web site: www.athlepolis.gr
Μιχάλης Μεταξάς