Η Εφημερίδα των Συντακτών
Εκδότης
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8 105 61 Αθήνα
Τηλέφωνο: 211 1045173
web site: www.efsyn.gr