Εκδόσεις Έαρ
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 32 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3638621
e-mail: info@ear-books.com
web site: www.ear-books.com