Σκαρίφημα
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 18 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2109595692
e-mail: skarifimaeditions@gmail.com
web site: www.skarifima.com