Δώμα
Εκδότης
Βιβλία στην Αθήνα
Διεύθυνση: Μάρκου Μουσούρου 22, 11636, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2130458097
e-mail: doma@domabooks.gr
web site: www.domabooks.gr