Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Μηθύμνης "Η Αγάπη"
Εκδότης
Διεύθυνση: Μήθυμνα Μόλυβος 81108 Λέσβος
e-mail: info@mithymnawomen.gr
web site: www.mithymnawomen.gr