Μάγμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 59-61 152 32 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 6973 768935
e-mail: magmapress2017@gmail.com
web site: www.magmabooks.gr