Έρμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 68 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 215 5257300
e-mail: ekdoseis.erma@gmail.com
web site: www.erma.gr
Νίκος Κατσιαούνης