Μουσείο Φρυσίρα
Εκδότης
Διεύθυνση: Μονής Αστερίου 3-7 105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3234678
e-mail: info@frissirasmuseum.com
web site: www.frissirasmuseum.com/greek/index.aspx