Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου "Η Δήμητρα"
Εκδότης
Διεύθυνση: 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ν. Αγχιάλου - Μικροθηβών 370 04 Ν. Αγχίαλος
Τηλέφωνο: 24280 76210