Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Εκδότης
Διεύθυνση: 26500 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610 969360