Λαογραφικο και Ιστορικό Μουσείο Φερών
Εκδότης
Διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 5 685 00 Έβρος