Φόρουμ Ψυχανάλυσης του Λακανικού Πεδίου
Εκδότης
Διεύθυνση: Πόντου 36 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7751212
web site: www.champlacanien.gr