Οκτάνα
Εκδότης
Διεύθυνση: Βαφοπούλου 20 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 23130 74225
e-mail: octana.ed@gmail.com
Κεντρική Διάθεση: Εκδόσεις του 21ου Ι. Νικολόπουλος Ζαλόγγου 9, Αθήνα τηλ.: 210 3801450, 2103800520 e-mail: eikostouprotou@otenet.gr