Πήλιον Όρος
Εκδότης
Τηλέφωνο: 24230 22009
web site: www.pelionoros.gr