Διάνοια
Εκδότης
Διεύθυνση: Πατησίων 337 (είσοδος από Σκρα 2) 111 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2014089
e-mail: info@dianiapublications.com
web site: https://dianiapublications.com