Χαρίση Δώρα
Εκδότης
Διεύθυνση: Καρακαϊσκάκη 52 412 22 Λάρισα
e-mail: dorahondrou@yahoo.gr