Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά
Εκδότης
Διεύθυνση: Καραβάς 231 00 Σπάρτη
e-mail: pskarava@gmail.com
web site: www.e-karavas.gr