Πρόγραμμα Οικουμενικός Ελληνισμός
Εκδότης
Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 144 112 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8810109
e-mail: info@gnl.gr
web site: gnl.gr