Νήρον
Εκδότης
Διεύθυνση: Γράμμου Βίτσι 14 111 45 Αθήνα
Τηλέφωνο: 215 5304864
e-mail: ekdoseis.niron@gmail.com