Συρτάρι
Εκδότης
Διεύθυνση: Ηρακλειδών 29 Αθήνα 118 51
Τηλέφωνο: 2111189584
e-mail: info@syrtari.com
web site: www.syrtari.com