Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
Εκδότης
Διεύθυνση: Αλ. Σούτσου 3 106 71 Αθήνα
web site: www.iene.gr