Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφ. Αμαλίας 4 Αθήνα 105 57
e-mail: info@katakouzenos.gr
web site: katakouzenos.gr