Κτήμα Γεροβασιλείου
Εκδότης
Διεύθυνση: Επανομή Θεσσαλονίκης 575 00
Τηλέφωνο: 2392 044567