Εργατική Δημοκρατία
Εκδότης
Διεύθυνση: Τ.Θ. 8161 100 10 Αθήνα