Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Εκδότης
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 4 117 42 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9200300
e-mail: info@ekebi.gr
web site: www.ekebi.gr