Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Εκδότης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1385, Τ.Κ. 711 10 Κρήτη
Τηλέφωνο: 2810 391097
e-mail: info@cup.gr
web site: www.cup.gr
Υποκατάστημα: Θουκυδίδου 4 105 56 Αθήνα τηλ.: 210 3849020 fax: 210 3301583