Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Βουλής 14, 105 63, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3213030
e-mail: info@hestia.gr
web site: www.hestia.gr
Εύα Καραϊτίδη