Καλέντης
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 76 167 77 Ελληνικό
Τηλέφωνο: 210 9638790
e-mail: info@kalendis.gr
web site: www.kalendis.gr
Αλέξανδρος Καλέντης