Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Εκδότης
Διεύθυνση: Καραμαούνα 1 Πλατεία Σκρά, 551 32 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313 331500
e-mail: centre@komvos.edu.gr
web site: www.greeklanguage.gr
Γραφείο Αθηνών ΥΠΔΒΜΘ (πρ. ΥΠΕΠΘ) (Γραφείο 2002) Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι τηλ: 210 3443386 Υπεύθυνη: κα. Πέννυ Ανδριοπούλου Διακίνηση: "BOOKS2U" Μαυρομιχάλη 40 ΤΚ 10681 Αθήνα τηλ. 2130054794 e-mail: info@books2u.gr web site: www.books2u.gr