Παρατηρητής
Εκδότης
Κεντρική διάθεση: Επίκεντρο Καμβουνίων 9, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 256146 fax: 2310 256148 E-mail: epikentro@epikentro.gr Web site: www.epikentro.gr Διεύθυνση Αθηνών: Κιάφας 5, 106 78 Αθήνα τηλ.: 210 3811077 fax: 210 3811086