Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Εκδότης
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 49 106 76 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7257110
e-mail: eliamep@eliamep.gr
web site: www.eliamep.gr
Καθ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος Δ.Σ.