Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Γκλαβάνη & 28ης Οκτωβρίου 382 21 Βόλος
Τηλέφωνο: 24210 74996
e-mail: elpol@ece.uth.gr
web site: elpol.ece.uth.gr
Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, καθηγητής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας