Αστήρ
Εκδότης
Διεύθυνση: Αλίτσης 1 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8821211
e-mail: astir@acci.gr
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος