Φυτράκης Α.Ε.
Εκδότης
Διεύθυνση: Γ.Παπαγεωργίου & Κ.Κατάρα 20 136 78 Αχαρνές
Τηλέφωνο: 210 2400722
e-mail: sales@fytraki.gr
web site: www.fytrakis.gr
Διακίνηση: "BOOKS2U" Μαυρομιχάλη 40 ΤΚ 106 81 Αθήνα τηλ. 2130054794 e-mail: info@books2u.gr web site: www.books2u.gr