Φιλίστωρ
Εκδότης
Παρασκήνιο - Φιλίστωρ, Σπύρος Μαρίνης & Σια Ο.Ε.
Διεύθυνση: Σόλωνος 76 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3648170
e-mail: mbooks@otenet.gr
web site: www.marinisbooks.gr
Ατελίνη Μαρίνη